Miljövänlig produktion

Hur påverkar rökning och vaping miljön?

Tobaksindustrin har en enorm inverkan på miljön – från hur tobaken odlas till hur cigaretter tillverkas och hur de slängs. Varje år leder tobaksodling och cigaretttillverkning till att miljontals hektar skogsmark förstörs och att vattendrag […]

Allmänt

Jobba som jurist – Vad ska man tänka på?

Det finns många olika typer av jurister och deras arbete kan variera mycket. Vissa jurister kan specialisera sig på ett visst rättsområde, t.ex. straffrätt eller familjerätt. Andra kan arbeta allmänt och hantera en mängd olika […]