Starta en egen humanitär förening

En ideell förening driver sin verksamhet utan ett vinstsyfte och får inte finnas till för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom affärsmässig verksamhet. Den kan skapas för att till exempel bedriva humanitärt arbete, verka för medlemmarnas rättigheter eller intressen eller för allmännyttiga ändamål som till exempel att informera om en sjukdom.

Du kan skapa en ideell förening genom att minst tre personer bestämmer vad den ska jobba med och vad dess namn ska vara. För att registrera er nya förening måste ni skriva stadgar och välja en styrelse. Föreningen ska sedan registreras hos Skatteverket.

Att skriva stadgar innebär att personerna som bildar föreningen skriver förslag som kommer att fungera som föreningens regler. Stadgarna ska beskriva föreningens ändamål, namn och hur beslut ska fattas. Exempel: föreningen ska arbeta med humanitärt arbete i Ukraina, den ska heta Ukrainas vänner och beslut ska fattas genom omröstning.

Är en ideell förening bokföringsskyldig?

En ideell förening är bokföringsskyldig om föreningens tillgångar överstiger 1,5 miljoner eller om föreningen bedriver näringsverksamhet. Ideella föreningar får bedriva näringsverksamhet om vinsten inte går till styrelsen, utan till det syfte som föreningen har. Det kan till exempel handla om en humanitär förening som säljer hantverk för att finansiera en brunn i ett fattigt land.

Ni föreningsmedlemmar kan själva välja att sköta om bokföring och redovisning, men det är även tillåtet att låta en redovisningsbyrå hantera det åt er. Det kan vara ett bra alternativ för dig som vill veta vad bokföring kostar varje månad och kunna vara säker på att det verkligen blir rätt. Ideella föreningar ska deklarera varje år.

Organisationsnummer kan vara bra att ha

Det finns inget krav på att ideella föreningar har ett organisationsnummer, men det kommer till nytta på flera olika sätt. Om föreningen ska hyra en lokal, ansöka om bidrag eller utföra uppdrag åt kommuner eller företag är det ett måste. Organisationsnummer får ni genom att ansöka hos Skatteverket.

Skatter

Om föreningen har hyresinkomster, inkomster från försäljning av tjänster eller varor samt kapitalinkomster måste den betala skatt. Om föreningen uppfyller villkoren för att vara allmännyttig kan dock inkomsterna bli skattefria. Gåvor, bidrag och medlemsavgifter är vanligtvis skattefria om föreningen anses vara allmännyttig.